Kategoria: Wygląd (atrakcyjność fizyczna)

Wpływ atrakcyjności fizycznej, wyglądu, dymorfizmu płciowego, mediów społecznościowych i wartości powierzchownych na nasze życie, w tym sukcesy płciowe.