Wygląd (atrakcyjność fizyczna)

Wpływ atrakcyjności fizycznej, wyglądu, dymorfizmu płciowego, mediów społecznościowych i wartości powierzchownych na nasze życie, w tym sukcesy płciowe.

SMV – seksualna wartość rynkowa

SMV to seksualna wartość rynkowa i odzwierciedla skalę atrakcyjności kobiet i mężczyzn. SMV określa się przez atrakcyjność fizyczną, wiek, zasoby, osobowość, czy inteligencję. Do opisania wartości matrymonialnej można dodać umiejętności uwodzenia, umiejętności społeczne, wiedzę,…
Czytaj więcej