Kategoria: Alienacja rodzicielska – ograniczanie kontaktów

Kategoria wpisów o przemocy stosowanej wobec dziecka i drugiego rodzica. Obejmuje manipulowanie nim, szantażowanie, utrudnianie kontaktów i nastawianie przeciw drugiemu rodzicowi.