Wygląd (atrakcyjność fizyczna)

Wpływ atrakcyjności fizycznej, wyglądu i powierzchowności na nasze życie, w tym sukcesy płciowe.