Poza The Red Pill

Kategoria wpisów poświęcona tematom oderwanym od filozofii The Red Pill (czerwona pigułka).

Kiedy przepraszam to za mało

Sztuka przepraszania to niełatwy temat. Sytuacje życiowe czy też obserwacje związków, lub wpisy i maile od ludzi pozwalają mi przemyśleć który temat jest ważny. Ludzie cierpią, ludzie się krzywdzą, ludziom rozpadają się związki, bo…
Czytaj więcej